सूचना तथा समाचार

३ महिने कम्प्यूटर सम्बन्धी तालिम सम्पन्न ।

बलरा नगरपालिका द्धारा ३ महिने कम्प्यूटर सम्बन्धी तालिम सम्पन्न गरिएको छ ।

धन्यावाद ।

Pages